Projekt edukacyjny dla szkół średnich

Projekt edukacyjny dla szkół średnich

Zachęcamy szkoły średnie do udziału w projekcie edukacyjnym prowadzonego przez Fundacją Wyszehradzką, Fundacją Azja-Europa i ScienceScope “IoT (Internet rzeczy), Big data (zbiory danych) i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM poprzez wzmacnianie profesjonalizacji nauczycieli”. Jest to 6-miesięczny praktyczny program szkoleniowy dla nauczycieli w zakresie nauczania IoT, Big Data i AI (sztuczna inteligencja) w szkołach średnich (na poziomie pedagogiki wdrażania omawianych zagadnień oraz poziomie technologicznym). Partycypujące szkoły w krajach V4 będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt technologiczny, który koncentruje się na monitorowaniu środowiska i zmian klimatycznych. Wszystkie uczestniczące szkoły są połączone jedną platformą. Wspólne gromadzenie i analiza danych zapewni interaktywne środowisko nauczania i uczenia się, które wykracza poza granice i pozwala uczniom i nauczycielom omawiać, wspólnie badać i identyfikować obszary współpracy podczas lekcji eksperymentalnych dla klas STEM.

Projekt oferuje nie tylko możliwości nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych i przyrodniczych; umożliwia również wzajemne przenikanie się innych przedmiotów (np. języka angielskiego, etyki, geografii, nauk społecznych itp.).

W ramach projektu pięć szkół z Polski otrzyma stacje meteorologiczne. Nauczyciele biorący udział w projekcie wezmą udział w szkoleniach online z naukowcami z Wielkiej Brytanii oraz wspólnie ze swoimi uczniami wezmą udział w interaktywnych zadaniach/zajęciach, które prowadzone będą w języku angielskim. Na podstawie wypracowanych przez zespoły projektowe materiałów wydana zostanie książka – poradnik dotyczący tematyki projektu i skierowany do innych nauczycieli i ich uczniów.

Nabór dla zainteresowanych szkół: https://www.classnet.asef.org/wp-content/uploads/2021/05/OpenCall.pdf

Kontakt do koordynatora projektu:
Adam Stępiński – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu, tel.: 665 032 171
https://etwinning.pl/adam-stepinski/

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji