Programy edukacyjne – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Programy edukacyjne – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Zachęcamy do udziału w programach edukacyjnych organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i ekonomii.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w ponad 100 krajach. Sieć Junior Achievement otrzymała  w 2023 roku po raz drugi nominację do Pokojowej Nagrody Nobla, a polski oddział jest jedną z wiodących organizacji JA w Unii Europejskiej pod względem liczby uczniów objętych programami.

Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 8,5 milionów uczniów z całej Polski.

Projekty skierowane są do uczniów wszystkich etapów edukacji – od szkół podstawowych, poprzez licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe.

Wszystkie programy zawierają bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Dodatkowo propozycje programowe rozszerzone zostały o materiały zgodne z podstawą programową nowego przedmiotu jakim jest “Biznes i zarządzanie”.

Nauczyciele oraz uczniowie przystępujący do programów Fundacji otrzymują całoroczne wsparcie merytoryczne, a także mają możliwość skorzystania z bieżących konsultacji z koordynatorami i trenerami w poszczególnych regionach.

Programy Fundacji wpisują się w cele i zadania systemu oświaty wskazane w ustawie Prawo oświatowe, w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej, w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także umożliwiają realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEiN na rok szkolny 2023/2024.

Programy objęte są honorowymi patronatami poszczególnych ministerstw oraz Prezydenta RP.

Szczegółowe informacje na stronie: https://junior.org.pl/pl/programy

Źródło: FMP

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji