Oferta studiów podyplomowych i szkoleń Akademii Pożarniczej w Warszawie

Oferta studiów podyplomowych i szkoleń Akademii Pożarniczej w Warszawie

Informujemy, że Akademia Pożarnicza w Warszawie zaprasza w roku akademickim 2023/2024 do udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych:

  • Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania;
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
  • Ochrona przeciwpożarowa lasu;
  • Zapobieganie pożarom i awariom;
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym;
  • Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe;
  • Dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
  • Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule blended-learning;
  • Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Powyższa oferta studiów podyplomowych i szkoleń pozwoli nabyć nową wiedzę oraz uzupełnić swoje kwalifikacje w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ludności, poszukiwane na nowoczesnym i wymagającym rynku pracy.

Atutem oferty jest fakt, iż kadrę dydaktyczną tworzą nauczyciele akademiccy z wieloletnim stażem dydaktycznym i naukowym oraz specjaliści i eksperci spoza Akademii.

Proces rekrutacji na wszystkie ww. studia podyplomowe trwa od 1 sierpnia 2023 r., a sama rekrutacja możliwa jest za pośrednictwem strony: https://irk.sgsp.edu.pl/pl/home/

Źródło: Akademia Pożarnicza w Warszawie

Aktualności

Więcej informacji