Program Jean Monnet dostępny dla szkół

Program Jean Monnet dostępny dla szkół

Informujemy, że Program Erasmus plus zaprasza szkoły do składania wniosków w programie Jean Monnet i skorzystania z możliwości organizowania zajęć o tematyce UE.

INICJATYWY DOTYCZĄCE ZDOBYWANIA WIEDZY O UE W INNYCH DZIEDZINACH KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA mają na celu:

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” będą sprzyjały wprowadzeniu tematyki unijnej do kultury kształcenia w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), a także przyczynią się do wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnej postawy obywatelskiej wśród studentów i nauczycieli.

Główne cele są następujące:

– zwiększenie liczby szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) prowadzących zajęcia dotyczące Unii Europejskiej przez państwo członkowskie UE lub państwo trzecie stowarzyszone z Programem;

– zwiększenie liczby lekcji w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4), podczas których zapewnia się doświadczenia edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską;

– zwiększenie liczby kluczowych obszarów tematycznych lub zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego uczą się na temat UE (ISCED 1–4) w każdym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem;

– zwiększenie liczby nauczycieli zaangażowanych w poprawę umiejętności czytania i pisania w UE. – podniesienie jakości innowacyjnych metod nauczania i uczenia się w UE, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów UE,

– poprawa wyników uczniów w zakresie wiedzy o UE, aby lepiej znali i rozumieli UE, jej historię, wartości i cele, a także instytucje i procesy decyzyjne mające wpływ na codzienne życie młodych Europejczyków, oraz zwiększenie zaangażowania obywatelskiego wśród uczniów i nauczycieli.

Maksymalne dofinansowanie to 31000 euro. Okres realizacji 3 lata.

Konsultacji udziela:

mgr Bogusława Wiśniewska – konsultant ds. edukacji europejskiej i funduszy dla edukacji (pok. 22, I piętro)
e-mail: boguslawa.wisniewska@womgorz.edu.pl
tel. kom. 533-971-849

Źródło: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji