Powtórka z języka polskiego przed egzaminem ósmoklasisty – nowe materiały dydaktyczne na Wakelecie

Powtórka z języka polskiego przed egzaminem ósmoklasisty – nowe materiały dydaktyczne na Wakelecie

Kontynuujemy uzupełnianie materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie Wakelet.

Tym razem zapraszamy wszystkich bibliotekarzy, wychowawców, polonistów, a przede wszystkim uczniów do szybkich i łatwych powtórek przed egzaminem ósmoklasisty. Zaczynamy od zadań z literatury: proponujemy uczniom szybkie quizy, gry, zadania typu prawda/fałsz przypominające autorów lektur obowiązkowych oraz powtórki porządkujące wiedzę z rodzajów i  gatunków literackich. Zadania opracowane są  z wykorzystaniem m.in. platform Genial.ly, Canva i aplikacji Learning Apps.

Link do materiałów: egzamin ósmoklasisty – język polski

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji