Powtórka z języka polskiego przed egzaminem ósmoklasisty – nowe materiały dydaktyczne na Wakelecie

Powtórka z języka polskiego przed egzaminem ósmoklasisty – nowe materiały dydaktyczne na Wakelecie

Kontynuujemy uzupełnianie materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie Wakelet.

Tym razem zapraszamy wszystkich bibliotekarzy, wychowawców, polonistów, a przede wszystkim uczniów do szybkich i łatwych powtórek przed egzaminem ósmoklasisty. Zaczynamy od zadań z literatury: proponujemy uczniom szybkie quizy, gry, zadania typu prawda/fałsz przypominające autorów lektur obowiązkowych oraz powtórki porządkujące wiedzę z rodzajów i  gatunków literackich. Zadania opracowane są  z wykorzystaniem m.in. platform Genial.ly, Canva i aplikacji Learning Apps.

Link do materiałów: egzamin ósmoklasisty – język polski

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji