Podsumowanie programu „Czytanie na drugie śniadanie” w roku szkolnym 2022/23

Podsumowanie programu „Czytanie na drugie śniadanie” w roku szkolnym 2022/23

Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. po raz piąty zorganizowała roczny program czytelniczy pt. “Czytanie na drugie śniadanie” skierowany do żłobków, przedszkoli i klas “0” w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2022/2023 swoim zasięgiem objął po raz kolejny placówki z całej Polski. Trwał od października 2022 r. do maja 2023 r. Program był realizowany w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Do tegorocznej edycji programu zgłosiły się 93 placówki oświatowe z Polski. Ostatecznie wszystkie czytelnicze zadania zrealizowało 39 placówek z województwa lubuskiego, lubelskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego, w tym w 34 przedszkolach, 3 klasach „0” w szkołach podstawowych i 2 żłobkach.

Celem programu było przede wszystkim wspieranie rozwoju dziecka, promocja czytelnictwa
i wartościowej literatury, w swoich założeniach opierał się na korzyściach płynących z codziennego, głośnego czytania dzieciom.

W roku szkolnym 2022/2023 w programie czytelniczym “Czytanie na drugie śniadanie” wzięło udział 3692 dzieci z 143 grup przedszkolnych, klas “0” w szkołach podstawowych i żłobku.  Cieszy nas ten wynik, bowiem programem czytelniczym zostało objętych 1300 dzieci więcej niż w zeszłym roku szkolnym.

Placówki, które zrealizowały wszystkie zadania, wypełniły sprawozdanie, otrzymują Certyfikat ZACZYTANEGO PRZEDSZKOLA / ZACZYTANEGO ŻŁOBKA w roku szkolnym 2022/2023.

Certyfikaty dla placówek i Dyplomy dla koordynatorów wyślemy pocztą elektroniczną na adres podany w sprawozdaniu. 

Lista placówek, które otrzymają Certyfikat “Zaczytanego Przedszkola”/ „Zaczytanego Żłobka”:

Gdzie był realizowany projekt?Pełna nazwa placówki i nazwa miejscowości
PrzedszkoleMiejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 im. ,,Przyjaciół Dzieci” w Gorzowie Wielkopolskim
PrzedszkoleMiejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 w Gorzowie Wielkopolskim
PrzedszkoleMiejskie Przedszkole nr 20 im. Przedszkole pod Topolą w Zielonej Górze
ŻłobekNiepubliczne Przedszkole i Żłobek ,,Słoneczko” w Nowej Soli
PrzedszkoleNiepubliczne Przedszkole i Żłobek ,,Słoneczko” w Nowej Soli
PrzedszkoleNiepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia “Wincentyńskie Dzieci” w Gorzowie Wlkp.
PrzedszkolePrzedszkole Gminne w Nowej Wsi
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 1 “Świat Bajeczki Jedyneczki” w Gorzowie Wlkp.
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Kownackiej w Gorzowie Wlkp.
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 12 Gorzów Wielkopolski
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 15 Baśniowy Dom w Gorzowie Wielkopolskim
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 15 Chełm
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 19 im. Jana Brzechwy w Gorzowie Wlkp.
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 21 im . Misia Uszatka w Gorzowie Wlkp.
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 29 “Kasztanowa Kraina” w Gorzowie Wlkp.
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka w Gorzowie Wielkopolskim
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wielkopolskim
PrzedszkolePrzedszkole Miejskie nr. 32 im Króla Maciusia I Gorzów Wielkopolski
PrzedszkolePrzedszkole nr 1 w Nowej Soli
PrzedszkolePrzedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie
PrzedszkolePrzedszkole przy Szkole Podstawowej w Tucznie
PrzedszkolePrzedszkole przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach
PrzedszkolePrzedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy
PrzedszkolePrzedszkole Samorządowe im. Pszczółki Mai w Pszczewie
PrzedszkolePubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
PrzedszkolePubliczna Szkoła Podstawowa w Prawiednikach
PrzedszkolePubliczne Przedszkole nr 4 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie
PrzedszkolePubliczne Przedszkole nr 7 w Świebodzinie
PrzedszkolePubliczne Przedszkole w Drezdenku
PrzedszkolePunkt przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Kresowien w Czarnowie
Klasa “0” przy Szkole PodstawowejSzkoła Podstawowa im Wł. Broniewskiego w Górzycy
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Władysława Skierkowskiego w Bogurzynie
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa w Górzycy
Klasa “0” przy Szkole PodstawowejSzkoła Podstawowa w Lubianie
Klasa “0” przy Szkole PodstawowejSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie
PrzedszkoleZespół Edukacyjny nr 1, Publiczne Przedszkole nr 8 w Świebodzinie
PrzedszkoleZespół Kształcenia Specjalnego nr 1, Przedszkole Specjalne nr 34 w Gorzowie Wlkp.
ŻłobekŻłobek nr 1 w Lubsku

Anna Giniewska
Koordynator programu “Czytanie na drugie śniadanie”
tel. (95) 721-61-35
e-mail: bp.wypozyczlania@womgorz.edu.pl

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji