Podstawy programowania i podstawy prawa – filmy edukacyjne dla uczniów

Podstawy programowania i podstawy prawa – filmy edukacyjne dla uczniów

Wśród materiałów przygotowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy znalazły się filmy dotyczące podstaw programowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzą je doświadczeni eksperci, naukowcy i znawcy programowania. 

Więcej informacji na stronie: gov.pl

Źródło: MEiN

Aktualności

Więcej informacji