Ostatnie działania w projekcie “Szkoła ćwiczeń
w Gorzowie Wielkopolskim”

Ostatnie działania w projekcie “Szkoła ćwiczeń
w Gorzowie Wielkopolskim”

Projekt Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim realizowany przez Miasto Gorzów Wielkopolski w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża jeszcze się nie zakończył, ale WOM już w czerwcu 2022 r. podsumowuje i kończy działania przewidziane w projekcie. Doradcy metodyczni w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli organizują ostatnie już zdalne spotkania odbywające się na platformie ORE doskonaleniewsieci.pl. oraz przeprowadzają na terenie Ośrodka oraz w II LO w Gorzowie Wielkopolskim (nauczyciele języków obcych) również ostatnie spotkania stacjonarne. Uczestnicy szkoleń (nauczyciele matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych wybranych szkół) otrzymują potwierdzenia udziału w szkoleniach projektowych.

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji