Bezpłatne studia bibliotekarskie – otwarta rekrutacja

Bezpłatne studia bibliotekarskie – otwarta rekrutacja

Informujemy, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Biblioteką Narodową otwiera darmowe 2-letnie studia magisterskie (II stopnia) dla absolwentów wszystkich kierunków. To możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bibliotekarstwa, ale także fachowe przygotowanie do pracy bibliotekarza. Studia bibliotekarskie pozwolą również na poznanie bibliotekarstwa z perspektywy historycznej.

Szczegółowe informacje na stronie: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/496

Źródło: UKSW

Aktualności

Więcej informacji