Ogólnopolski projekt ekologiczno-dobroczynny “Zbieram to w szkole”

Ogólnopolski projekt ekologiczno-dobroczynny “Zbieram to w szkole”

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim projekcie ekologiczno-dobroczynnym „Zbieram to w szkole”, który jest realizowany przez Fundację Missio Cordis.

Inicjatywa jest skierowana do szkół i przedszkoli. Jej głównym celem jest niesienie wsparcia potrzebującym przez pozyskiwanie środków na prowadzenie dzieł socjalnych przez misjonarzy pracujących na terenie Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Drugim równie ważnym celem jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby ochrony środowiska oraz promowanie dobroczynności wśród uczniów. Realizacji tych celów służy zbiórka elektrośmieci, baterii, surowców wtórnych oraz monet.

Środki pozyskane z recyklingu lub sprzedaż tych przedmiotów będą przekazane na wsparcie projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie i Tanzanii oraz pomocy dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii.

Rekrutacja do programu „Zbieram to w szkole” trwa nieprzerwanie.

Udział w projekcie można zgłosić w dowolnej chwili za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie projektu: www.zbieramtowszkole.pl.

Źródło: https://www.zbieramtowszkole.pl/

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji