Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej “Zostań czEKO BOHATEREM”

Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej “Zostań czEKO BOHATEREM”

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej “Zostań czEKO BOHATEREM”, którego organizatorem jest marka Grześki.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na kwestię ochrony środowiska oraz propagowanie proekologicznych postaw wśród uczniów i młodzieży szkolnej.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie koncepcji projektu, który ma na celu rozwiązanie wybranego lokalnego problemu środowiskowego lub zwrócenie uwagi na lokalne i globalne problemy związane z ochroną środowiska. Projekt powinien prowadzić do trwałych, rzeczywistych efektów, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko i będą zwiększać świadomość ludzi.

Zachęcamy do podejmowania działań na poziomie lokalnym, jednak projekt może także mieć charakter globalny. Prace mogą uwzględniać różne aspekty ochrony środowiska, takie jak m.in. zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, ograniczenie emisji szkodliwych substancji, poprawa jakości powietrza, rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna czy też upowszechnienie praktyk zero-waste.

Praca konkursowa powinna zostać wykonana przez zespół liczący od 3 do 6 osób, który wyznacza swojego Przedstawiciela (nauczyciela), odpowiadającego za zgłoszenie pracy konkursowej i z którym będziemy się kontaktować w razie wygranej.

Najlepsze projekty otrzymają po 20 000 zł na realizację swojego pomysłu, a ich autorzy wysokie nagrody finansowe.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz regulamin są dostępne pod adresem: https://zostanczekobohaterem.pl.

Źródło: https://zostanczekobohaterem.pl/

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji