Na drugie śniadanie – CZYTANIE!

Na drugie śniadanie – CZYTANIE!

Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. po raz czwarty zorganizowała roczny program czytelniczy pt. “Czytanie na drugie śniadanie” skierowany do żłobków, przedszkoli i klas “0”
w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2021/2022 swoim zasięgiem objął chętne placówki z całej Polski. Trwał od października 2021 r. do maja 2022 r. Program był realizowany w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się 47 placówek oświatowych z Polski w tym 38 przedszkoli, 8 klas „0” w szkołach podstawowych i 1 żłobek. Ostatecznie czytelnicze zadania zrealizowały 24 placówki z województwa lubuskiego i mazowieckiego.

Celem programu było przede wszystkim wspieranie rozwoju dziecka, promocja czytelnictwa
i wartościowej literatury, w swoich założeniach opierał się na korzyściach płynących z codziennego, głośnego czytania dzieciom.

W roku szkolnym 2021/2022 w programie czytelniczym “Czytanie na drugie śniadanie” wzięło udział 2 372 dzieci z 96 grup przedszkolnych, klas “0” w szkołach podstawowych i żłobku.

Fotorelacja z realizacji programu znajduje się na Facebooku Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

Placówki, które zrealizowały wszystkie zadania, wypełniły sprawozdania i zdjęcia, otrzymują Certyfikat ZACZYTANEGO PRZEDSZKOLA / ZACZYTANEGO ŻŁOBKA w roku szkolnym 2021/2022. Certyfikaty dla placówek i Dyplomy dla koordynatorów wyślemy pocztą elektroniczną na adres podany w sprawozdaniu. 

Lista placówek, które otrzymają Certyfikat “Zaczytanego Przedszkola”:

Miejskie Przedszkole nr 20 im. Przedszkole Pod Topolą w Zielonej Górze
Miejskie Przedszkole nr 40 w Zielonej Górze
Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Chatka Małolatka w Gorzowie Wielkopolskim
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia “Wincentyńskie Dzieci” w Gorzowie Wielkopolskim
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lubanicach
Przedszkole Gminne w Bledzewie
Przedszkole Miejskie nr 12 “Pod Topolą” w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole Miejskie nr 15 Baśniowy Dom w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole Miejskie nr 19 im. Jana Brzechwy w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole Miejskie nr 23 im.Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole Miejskie nr 4 “Mali Odkrywcy” w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole Miejskie nr 7 im. “Bajkowy Świat” w Gorzowie Wielkopolskim
Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie
Przedszkole Samorządowe nr 1 “Jarzębinka” w Słubicach
Przedszkole Samorządowe nr 3 “Miś Uszatek” w Słubicach
Przedszkole w Społecznej Szkole Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych “Krąg” w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą
w Trzebiszewie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach
Punkt przedszkolny “Pod Muchomorkiem” przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Rząśniku Włościańskim
Społeczna Szkoła Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych “Krąg” w Gorzowie Wielkopolskim
z siedzibą w Trzebiszewie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy, Oddział Przedszkolny w Koźli
Żłobek nr 1 w Lubsku

Anna Giniewska
Koordynator programu “Czytanie na drugie śniadanie”
tel. (95) 721-61-35
e-mail: bp.wypozyczlania@womgorz.edu.pl

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji