Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych organizowany przez MEiN
pt. „Kierunek – Innowacja 2022”

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych organizowany przez MEiN
pt. „Kierunek – Innowacja 2022”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja 2022”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Na zgłoszenia czekamy do 29 lipca 2022 r.

Informacje o konkursie

Konkurs „Kierunek – innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 29 lipca 2022 r. Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy podany na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Krzysztof Klefas: mail: Krzysztof.Klefas@mein.gov.pl, tel. 22 34 74 199.

Obowiązujące terminy

  • 27.06.2022 – 29.07.2022 – Czas trwania konkursu,
  • do 29 lipca – zgłoszenie do Konkursu przez nauczyciela,
  • do 26 sierpnia – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez Kuratora oświaty,
  • do 30 września – wyłonienie laureatów Konkursu przez komisję powołaną przez Organizatora Konkursu,
  • do 14 października – zamieszczenie wyników Konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Materiały:

  • Regulamin konkursu [pobierz]
  • Załącznik nr 1 – oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu [pobierz]
  • Załącznik nr 2 – oświadczenie o przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku [pobierz]
  • Załącznik nr 3 – dane osobowe niezbędne do rozliczenia podatkowego z tytułu otrzymania nagrody rzeczowej przez laureata Konkursu [pobierz]

Źródło: MEiN

 

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji