Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla pracowników biblioteki

Kurs języka migowego z dofinansowaniem dla pracowników biblioteki

Informujemy, że Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS organizuje kurs polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych. Istnieje możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.


Kursy odbywają się w średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a  jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 900,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.
Dofinansowanie do kursu w województwie lubuskim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 90,00 zł. Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a pracownicy biblioteki taki kontakt mają.

Wnioski należy przesłać celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej: jezykmigowy@pitagoras.org.pl, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.
Wnioski należy przesłać najpóźniej do 28.02.2022 r. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.
Pracownicy pomagają w wypełnieniu wniosku [pobierz].

Więcej informacji na stronie: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy  <https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy>

Kontakt: Piotr Krupa Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS, tel.: 782 568 450.

Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji