Konkurs fotograficzny „Bezpieczne ferie 2023”

Konkurs fotograficzny „Bezpieczne ferie 2023”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Bezpieczne ferie 2023” realizowany w ramach Działań Prewencyjnych. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych zamieszkujących teren woj. lubuskiego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej fotografii poruszającej tematykę promującą bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych.

Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać prace wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 24 lutego 2023 r. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim: sekretariat.prew@go.policja.gov.pl
w temacie wiadomości wpisując: Konkurs fotograficzny „Bezpieczne ferie 2023”.

Szczegóły konkursu i karta zgłoszenia w REGULAMINIE [pobierz]

Współorganizatorami Konkursu są: Wojewoda Lubuski, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.

Aktualności

Więcej informacji