Kolejne spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych nt. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Kolejne spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych nt. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i placówek do udziału w Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2021/2022. Podczas spotkania wystąpi nauczyciel bibliotekarz, kierownik BP WOM Barbara Tymszan z tematem dot. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00  na Skype.

Bibliotekarze zainteresowani spotkaniem muszą posiadać zainstalowanego Skype.
Wyszukacie nas pod nazwą użytkownika: BP WOM Gorzów Wielkopolski (zdjęcie profilowe: sowa).


Serdecznie zapraszamy.

Informacji udzielają koordynatorzy sieci: Monika Markowska, Magdalena Janas.
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji