JA, PRZYRODA, EKOLOGIA, ŻYCIE… Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli bibliotekarzy oraz ich uczniów

JA, PRZYRODA, EKOLOGIA, ŻYCIE… Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli bibliotekarzy oraz ich uczniów

Wydawnictwo Zakamarki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wznawiają konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych oraz bibliotekarzy szkolnych oraz ich uczniów na projekt edukacyjny dotyczący funkcjonowania człowieka w przyrodzie.

Temat:
Określenie EKOLOGIA to połączenie greckich słów „oikos”, które oznacza DOM  i „logia”, które oznacza NAUKĘ. Ta etymologia podpowiada, że EKOLOGIA to dziedzina nauki o domu, czyli o otaczającym środowisku, miejscu, które zamieszkują żywe organizmy, gdzie się rozwijają, ewoluują i zawierają różne relacje.

Ekologia bada i analizuje powiązania zachodzące w świecie przyrody – między organizmami żywymi a otaczającym je środowiskiem.

Ekologia to także funkcjonowanie człowieka w przyrodzie, to ważna misja i zadanie dla ludzi, dla nas – ochrona środowiska, dbanie o ziemię, o powietrze, o wodę, o rośliny i zwierzęta.

Zachęcamy do zaczerpnięcia inspiracji z książek i do pochylenia się nad tym tematem – do rozmowy, zabawy i działań z dziećmi i młodzieżą.

Opis projektu i cele:Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli bibliotekarzy do przygotowania projektu edukacyjnego, w którym poruszone zostaną kwestie związane z relacją człowiek-środowisko. Może to być dedykowana lekcja, spotkanie, debata, sadzenie drzew, zakładanie ogródka, zadanie plastyczne, wystawa, gra lub konkurs, np. na najbardziej zieloną klasę lub mistrza wiedzy ekologicznej.

Inspiracji należy szukać w książkach Wydawnictwa Zakamarki, z których wiele dotyka tematyki przyrodniczej i relacji człowieka z przyrodą. Znajdźcie w którejś z książek punkt wyjścia, a potem puśćcie wodze fantazji – inwencja należy do Was!

Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że mają wpływ na stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania, w szkole, w klasie, że mogą podejmować działania na jego rzecz.

Dzięki projektowi uczniowie poznają dostępne sobie zachowania proekologiczne, takie jak np. redukcja i segregacja śmieci, wyrobienie nawyków zero-waste, tworzenie nowych przedmiotów z recyklingowych materiałów, świadomy wybór opakowania, sadzenie drzew, uprawa własnych warzyw, przygotowanie (i używanie!) własnej płóciennej torby na zakupy itp.

Listę książek, z których można czerpać inspirację, znajdziecie w Regulaminie Konkursu na www.zakamarki.pl.

Książki są dostępne w bibliotekach, można je również zamówić z rabatem 40% pod adresem: handlowy@zakamarki.pl.

Przygotowanie i realizacja działania:W zadaniu może wziąć udział klasa pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza lub grupa uczniów skupiona przy bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza. W jednej szkole może być realizowanych kilka projektów, każdy z inną klasą lub grupą.

Pracą konkursową będzie opis zrealizowanego działania i jego efektów wraz z dokumentacją wizualną.

Czas realizacji zadania: rok szkolny 2020/2021.

Termin nadsyłania pracy konkursowej upływa 30 kwietnia 2021 roku.
Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2021 roku.

Nagrodami w konkursie są książki Wydawnictwa Zakamarki (niektóre z autografami autorów), a dla nauczycieli – książki metodyczne.
 
Ważne: przed przystąpieniem do konkursu prosimy przeczytać regulamin!
Regulamin na stronie Wydawnictwa Zakamarki

Organizatorzy:
Wydawnictwo Zakamarki
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Źródło: https://www.zakamarki.pl/

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji