Informacja o szkoleniu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Informacja o szkoleniu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” zaprasza do udziału w  szkoleniu dającym uprawnienia do realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (rekomendowany program profilaktyczny).

Oferta adresowana jest do psychologów i pedagogów, trenerów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje  w zakresie szeroko rozumianej pracy z rodzicami i opiekunami.

Program obejmuje 40 godzin zajęć warsztatowych. Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych i możliwość zakupienia książki – podręcznika autorstwa Joanny Sakowskiej.

Tematyka szkolenia:

  • Dialog i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
  • Trening w stawianiu i egzekwowaniu granic.
  • Uczucia. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.
  • Zachęcanie do współpracy.
  • Stosowanie konsekwencji w sytuacji przekraczania lub łamania  norm.
  • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  • Zachęcanie do samodzielności.
  • Pochwała i zachęta.

Planowany termin szkolenia: 03.02. 2023 r.  – 05.02.2023 r. 

Miejsce szkolenia: Łódź.

Zgłoszenia: stowarzyszeniezrodla@gmail.com, Bożena Wolska – trener  (605 675 575; kasia.wolskaa@o2.pl).

Szczegółowe informacje na stronie: https://stowarzyszeniezrodla.pl/szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow-kurs-trenerski/

Źródło: Stowarzyszenie “Źródła”

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji