Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 listopada 2022 r. dotycząca nazewnictwa związków organicznych w arkuszach egzaminu maturalnego z chemii

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 listopada 2022 r. dotycząca nazewnictwa związków organicznych w arkuszach egzaminu maturalnego z chemii

Informujemy, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawiła się informacja dotycząca nazewnictwa związków organicznych w arkuszach egzaminu maturalnego z chemii.

Na egzaminie maturalnym z chemii uznane za poprawne będą wszystkie bezbłędne nazwy związków organicznych utworzone zarówno wg dotychczas obowiązujących zasad, np. opublikowanych w dostępnych na rynku podręcznikach akademickich, jak i te zgodne z publikacją Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013.
W tekstach wstępnych i w poleceniach do zadań egzaminacyjnych nazwy związków
organicznych, których zasady nazewnictwa zgodnie z nowymi wytycznymi uległy zmianie,
będą podane w obu funkcjonujących systemach.

Załącznik:

Źródło: CKE

Aktualności

Psotne elfy i przedszkolaki

W poniedziałek (11 grudnia 2023 roku) w naszej Bibliotece Pedagogicznej zorganizowano pierwsze magiczne warsztaty świąteczne, w których wzięły udział  „Smerfy” z Przedszkola Miejskiego nr 6

Więcej informacji