“Dziedzictwo cywilizacji łacińskiej w dydaktyce szkolnej – przykłady i pomysły” konferencja online

“Dziedzictwo cywilizacji łacińskiej w dydaktyce szkolnej – przykłady i pomysły” konferencja online

Zapraszamy nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, religii, etyki, języków obcych na konferencję online nt. Dziedzictwo cywilizacji łacińskiej w dydaktyce szkolnej – przykłady i pomysły.

Konferencja, która odbędzie się 23 listopada 2023 r. w godz. 16.00-18.00, wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa, jakim jest Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

Program konferencji:

16.00 – 16.05 otwarcie konferencji,

16.05 – 16.30 Wpływ kultury łacińskiej na dziedzictwo polskiego społeczeństwa

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska,

16.30 – 17.10 Kultura i tradycja antyczna oraz jej wpływ na kulturę europejską

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz,

17.10 – 17.30 Prawodawstwo rzymskie i jego obecność w prawie współczesnym

dr Robert Słabuszewski,

17.15 – 17.35 Wpływ języka łacińskiego i kultury antycznej na religię i etykę

ks. dr Dawid Pietras,

17.35 – 17.55 Rola łaciny we współczesnej edukacji

dr Justyna Zaborowska-Musiał,

17.55 – 18.00 zakończenie konferencji.

Na konferencję obowiązuje rejestracja – link: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=knf&id=71

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy.

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji