Dziecko wielokulturowe w szkole – pakiet szkoleniowy dla nauczycieli

Dziecko wielokulturowe w szkole – pakiet szkoleniowy dla nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” przygotował dla nauczycieli pakiet szkoleniowy dla osób pracujących z dziećmi wielokulturowymi.

Kurs e-learnigowy “Asystent dziecka wielokulturowego” skierowany jest głównie do nauczycieli mających w klasach dzieci migrujące do Polski (cudzoziemskie i powracające). Kurs zakończony pozytywnym wynikiem egzaminu daje możliwość pracy z takimi dziećmi.
Więcej informacji na stronie: http://odnswp.workadventure.pl/redirect/89a1c105a4720482e52ae423839ed97c693201ca/


Uzupełnieniem kursu jest kurs “Nauczanie języka polskiego jako obcego – wybrane elementy”, również w formule on-line.
Więcej informacji na stronie:  http://odnswp.workadventure.pl/redirect/0026476a20bfbd08714155bb66f0b4feb2d25c1c/

Kursy można zamówić w pakiecie, jak i każdy osobno.

Źródło: ODN SWP

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji