„Drukowanie 3D (poziom podstawowy)” – szkolenie

„Drukowanie 3D (poziom podstawowy)” – szkolenie

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na warsztaty pt. „Drukowanie 3D (poziom podstawowy)”.

Drukowanie przestrzenne staje się powszechnie stosowanym narzędziem prezentacji trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Stosowanie drukarek 3D wraz z coraz lepszą ich dokładnością wykonywanych obiektów pozwala dzisiaj na realizację zaawansowanych projektów m.in. trudnych do zdobycia pomocy dydaktycznych. Program warsztatów „Drukowanie 3D” (poziom podstawowy) uwzględnia wiadomości praktyczne dotyczące sposobów projektowania modelu i drukowania przestrzennego, które ułatwią realizację ich w procesie edukacyjnym.

Uczestnicy kursu poznają metody pracy z drukarką 3D oraz niezbędnym darmowym oprogramowanym.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, szczególnie korzystających z wyposażenia w programie „Laboratoria Przyszłości”; wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Termin szkolenia: 22 i 24 listopada 2022 r. od godz. 15.30.

Liczba godzin: 8 h.

Kadra pedagogiczna: dr inż. Łukasz Lemieszewski (WOM), mgr inż. Zbigniew Wielgus (AJP).

Miejsce realizacji: Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, lok. 6, sala 204 (II piętro).

Link do rejestracji: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=szw&kat=66&id=2838

Zapraszamy!

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji