Centrum Nauki Experyment w Gdyni – podsumowanie międzynarodowego projektu dla nauczycieli i centrów nauki

Centrum Nauki Experyment w Gdyni – podsumowanie międzynarodowego projektu dla nauczycieli i centrów nauki

Centrum Nauki Experyment w Gdyni zakończyło realizację trzyletniego, międzynarodowego projektu Science Inspired współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wszyscy zainteresowani nauczyciele mogą już dziś korzystać z materiałów, w tym ścieżek edukacyjnych oraz scenariuszy lekcyjnych, powstałych w ramach współpracy centrów nauki z Polski, Czech, Węgier oraz Grecji.

Centra nauki to naturalne przestrzenie do łączenie edukacji formalnej i nieformalnej. To w nich, przy okazji realizacji różnych projektów i programów edukacyjnych, rodzą się pomysły na innowacyjne i angażujące metody pracy z uczniami. Centra nauki korzystają też z wiedzy i doświadczenia nauczycieli przy tworzeniu oferty zajęć dla szkół, z kolei dla nauczycieli wizyta z uczniami w centrum nauki stanowi uzupełnienie, a często też rozszerzenie treści omawianych na lekcjach.

fot. Małgorzata Werchowicz mat. Centrum Nauki Experyment w Gdyni

 

Więcej informacji na stronie: https://experyment.gdynia.pl/

 

Źródło: Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni

Aktualności

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Wernisaż z nagrodami

Ponad 50 prac nadesłano na miejski konkurs plastyczny „Wiosenne tradycje”. W sobotę, 18 maja o godz. 12.00 podczas otwarcia wystawy w galerii „Na Mansardzie” laureaci

Więcej informacji