Biblioteka Pedagogiczna prowadzi konsultacje i doradztwo w ramach NPRCz 2.0.

Biblioteka Pedagogiczna prowadzi konsultacje i doradztwo w ramach NPRCz 2.0.

Trwa kolejny nabór wniosków do Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Z uzyskanych środków sfinansować można zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Przedszkolom i szkołom przypominamy, że termin składania wniosków do organów prowadzących na rok 2024 upływa 31 października.  Tym razem w budżecie NPRCz jest ponad 29 mln złotych.

Placówki z terenu województwa lubuskiego zapraszamy skorzystania z naszej pomocy. Chętnie udzielimy konsultacji w doborze książek do zakupu oraz we wszelkich innych sprawach związanych z Programem.

Osoby do kontaktu:

Anna Giniewska: anna.giniewska@womgorz.edu.pl, tel. 95/ 721 61 35, 509 517 206

Barbara Tymszan: barbara.tymszan@womgorz.edu.pl, tel. 95/ 721 61 40

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji