Bezpieczne wakacje 2020

Bezpieczne wakacje 2020

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje Program Działań Prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2020”. W celu promocji zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku letniego, w szczególności podczas wypoczynku nad wodą, zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Co warto wiedzieć ?

  • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych woj. Lubuskiego w wieku od 10 do 15 lat i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).
  • Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace w terminie do 25 września 2020 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora) pod adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
  • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia – załącznik do Regulaminu.
  • Na odwrocie pracy plastycznej dodatkowo należy dopisać imię i nazwisko autora pracy.
  • Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2020 r. Komisja konkursowa przyzna  I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Tel. kontaktowy : (95) 738-15-73 lub 95 738 15 70

Źródło: Policja Lubuska

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji