Aneks do komunikatu o liście jawnych zadań na 2024 r.

Aneks do komunikatu o liście jawnych zadań na 2024 r.

Informujemy, że – zgodnie z § 59c ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 366) – na stronie internetowej CKE ogłoszony został aneks do komunikatu o liście jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 r.:  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230321_Lista_jawnych_zadan_JEZYK_POLSKI_2024_Aneks_1.pdf

Źródło: CKE

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji