Aneks do komunikatu o liście jawnych zadań na 2024 r.

Aneks do komunikatu o liście jawnych zadań na 2024 r.

Informujemy, że – zgodnie z § 59c ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 366) – na stronie internetowej CKE ogłoszony został aneks do komunikatu o liście jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 r.:  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230321_Lista_jawnych_zadan_JEZYK_POLSKI_2024_Aneks_1.pdf

Źródło: CKE

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji