3. edycja bezpłatnego projektu edukacyjnego “Niebanalnie o Giełdzie” organizowanego przez Fundację GPW

3. edycja bezpłatnego projektu edukacyjnego “Niebanalnie o Giełdzie” organizowanego przez Fundację GPW

Informujemy, że Fundacja GPW rozpoczyna realizację 3. edycji bezpłatnego projektu edukacyjnego “Niebanalnie o Giełdzie”. 

Celem projektu „Niebanalnie o giełdzie” jest poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli, którzy prowadzącą zajęcia zawierające treści ekonomiczne. Tematyka projektu w szczególności dotyczy zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, przedstawienia jego instrumentów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem.

W 3. edycji organizator kładzie nacisk na zagadnienia z zakresu zarządzania finansami osobistymi w tym m.in.: planowanie budżetu domowego, deponowanie i pożyczanie pieniędzy oraz oszczędzanie na emeryturę. 

Projekt stanowić ma uzupełnienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji nauczycieli w związku ze zmianą programową i wdrożeniem w roku szkolnym 2023/2024 nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”.

Adresaci projektu: 

  • Nauczyciele przedmiotów zawierających treści ekonomiczne (w szczególności Podstawy Przedsiębiorczości/Biznes i Zarządzanie, Wiedza o społeczeństwie/Historia i Teraźniejszość, Geografia, Historia, Matematyka, Ekonomia w praktyce, Doradztwo zawodowe i przedmioty branżowe). 
  • Nauczyciele szkół ponadpodstawowych.
  • Nauczyciele klas 7-8 szkoły podstawowej.

Korzyści z udziału w projekcie: 

  • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o finansach osobistych oraz o rynku kapitałowym. 
  • Zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych.
  • Tworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji.
  • Wymiana doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami.
  • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz dla klas.
  • Dostęp do materiałów edukacyjnych on-line.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gpw.pl/aktualnosci?ph_main_01_start=show&cmn_id=113774&title=3.+edycja+bezp%C5%82atnego+projektu+edukacyjnego+%22Niebanalnie+o+Gie%C5%82dzie%22

Źródło: Fundacja GPW

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji