Projekt: Romowie w obliczu integracji – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji

Projekt: Romowie w obliczu integracji – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Akademickie Centrum Badań Euroregionlanych, Pracownia Mniejszości Narodowych i Pracownia Etnopedagogiki zaprasza nauczycieli do udziału w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt.: Romowie w obliczu integracji – od stereotypów i uprzedzeń do poszanowania i tolerancji. Termin: październik 2020 r.

Więcej informacji: [pobierz]

Aktualności

Oferta szkoleń WOM

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń WOM, którą dla Państwa przygotowaliśmy: https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=oferta

Więcej informacji