Wakelet – narzędzie do promocji książek, działań, materiałów

Wakelet – narzędzie do promocji książek, działań, materiałów

Wakelet to program pozwalający na zbierane kolekcjonowanie i dzielenie się zebranymi materiałami w postaci cyfrowej.

Na początek kilka kolekcji na temat kierunków rozwoju polityki oświatowej. Na razie edukacja przyrodnicza dla szkół ponadpodstawowych. Cztery wakelety:

Źródło: Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

Aktualności

Więcej informacji