Studia podyplomowe

Informujemy, że w r. szk. 2020/2021 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim uruchomione zostaną – prowadzone przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie oświatą” oraz kontynuowane będą (rozpoczęte w r. szk. 2019/2020) studia na kierunkach: „Oligofrenopedagogika” oraz „Przygotowanie pedagogiczne”.

STUDIA  PODYPLOMOWE

Proponujemy nauczycielom studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie oświatą”, które na podstawie porozumienia z  Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim realizowane będą w siedzibie WOM-u.

  1. Zarządzanie oświatą
  • Studia adresowane są do osób chcących zajmować stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych.
  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje, o których mowa w § 1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 25.08.2017, poz. 1597) oraz w § 1 ust. 1 pkt e Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 25.08.2017, poz. 1587).
  • Program studiów obejmuje 250 godzin zajęć, w tym 30 godzin praktyki kierowniczej.
  • Czas trwania studiów: 2 semestry (X 2020 – VI 2021).
  • Odpłatność: 1200 zł / semestr.

Materiały dotyczące realizacji studiów podyplomowych

Plany zajęć i terminy zjazdów dla uczestników studiów podyplomowych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w roku szkolnym  2019/2020 na podstawie porozumienia z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Szanowni Państwo.

Z przyjemnością zapraszam do odebrania świadectwa w siedzibie Ośrodka WOM-u., w godzinach od 8.00 do 15.00, w sali nr 4 od poniedziałku 10 maja.

Przed odebraniem  proszę o wpłatę 30 zł. na konto Ośrodka (za druk świadectwa).

Tel. do pani Katarzyny Szczepaniak: 95721 61 14.

Gratuluję serdecznie i życzę siły i motywacji do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Niech zawsze w Państwa uszach brzmią słowa piosenki Stanisława Sojki „ Zobacz we mnie człowieka…”

https://www.youtube.com/watch?v=9BRy9ReEiuE

Jak pisałam na początku, to był czas ważny i nietypowy. Część zajęć odbyła się w takiej formie, która nie daje gwarancji sukcesu.

Z drugiej strony, czy nauka offline ją daje ??? – ku refleksji!

Za wszystko dziękuję i przepraszam za liczne niedociągnięcia. To był dla mnie osobiście (niestety) także czas trudny i nietypowy…

Barbara Basińska

Do odbioru:

Lp.Nazwisko i imię
1.Czech Anna Maria
2.Domagała Anna Agnieszka
3.Droździak Dagmara Agnieszka
4.Garczyk Ewelina
5.Graś Izabela
6.Gromada Joanna
7.Gromala Elżbieta Agnieszka
8.Grondal Wiktoria Ewelina
9.Kapica Weronika
10.Klimek Marzena Ewa
11.Kochmańska Magdalena
12.Kołodziej Marta Anna
13.Kuchnowska Lilla
14.Kulisch Joanna Marta
15.Kurek Paulina Małgorzata
16.Kurkiewicz Magdalena Janina
17.Lech Kamila
18.Łapińska Anna
19.Mrok Wioleta
20.Muńko Agata Wanda
21.Niekrasz Elżbieta Stanisława
22.Nowak Edyta Anna
23.Piechota-Bury Iwona
24.Pyżyńska Lidia Anna
25.Rega Jakub Robert
26.Reszot Krzysztof Bogusław
27.Rosa Justyna Józefa
28.Samulewicz Anna Izabela
29.Sierpińska Anna Maria
30.Smogór Paulina Magdalena
31.Sołgała Katarzyna Natalia
32.Sosnowska Agnieszka
33.Stoparek Karolina
34.Szablewska Jolanta
35.Szczetyńska Patrycja Magdalena
36.Ścieszka Katarzyna
37.Turek Justyna Izabela
38.Węsławska Eliza
39.Wilczewska Maja Elżbieta
40.Wysoczańska Paulina
41.Zięba Monika
42.Żmurko Gabriela Mariola

Osoby nierozliczone proszę o kontakt: 607 999 191

 


 

Drodzy słuchacze.

Witam serdecznie na „ostatnim zakręcie”. Zakończenie studiów nastąpi w miesiącu kwietniu (prawdopodobnie ostatni tydzień). Czekałam cierpliwie do 29 marca na prace, ale niektóre osoby nie złożyły JEJ DOTYCHCZAS i nie skontaktowały się w ogóle. Zatem już nie czekam. Zamykam sprawę i wysyłam dyplomy do Pani Rektor do podpisania.

Indeksy uzupełnimy jeśli na listach obecności będą państwa nazwiska. Jeśli ktoś nie był obecny i nie ma ZALICZENIA PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY: 607 999 191

Datę odbioru świadectw podam niezwłocznie po ich otrzymaniu od Pani Rektor.

ŻYCZĘ DOBRYCH ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT 

Barbara Basińska

Materiały dostępne na archiwalnej stronie: https://archiwum.womgorz.edu.pl/index.php?lng=1&view=k&k=901

Aktualności

Projekt edukacyjny dla szkół średnich

Zachęcamy szkoły średnie do udziału w projekcie edukacyjnym prowadzonego przez Fundacją Wyszehradzką, Fundacją Azja-Europa i ScienceScope „IoT (Internet rzeczy), Big data (zbiory danych) i sztuczna

Więcej informacji