Studia podyplomowe

KOMUNIKAT z dn. 22 czerwca 2021 r.

Informujemy, że w r. szk. 2021/2022 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego będzie prowadzona przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim kolejna edycja studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie oświatą”.

SP-1. Zarządzanie oświatą

  • Studia adresowane są do osób chcących zajmować stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych.
  • Absolwenci uzyskują kwalifikacje, o których mowa w § 1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia
   11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
   (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597, z późn. zm.) oraz w § 1 ust. 2 pkt 4 e Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587, z późn. zm).
  • Program studiów obejmuje 250 godzin zajęć, w tym 30 godzin praktyki kierowniczej.
  • Czas trwania studiów: 2 semestry (X 2021 – VI 2022).
  • Odpłatność: 1.400 zł / semestr.

Rejestracja nieelektroniczna na studia 2021/22 – wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy [pobierz]
 2. Oryginał, odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Suplement.
 4. Ksero dowodu osobistego.
 5. Dwie aktualne fotografie.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Szkoleń:

e-mail: bos.katarzyna.szczepaniak@womgorz.edu.pl
tel.: 95 7216 114

Aktualności

Więcej informacji