Fizyka i astronomia

mgr Zbigniew Łuczkadoradca ds. fizyki

miejsce pensum
I LO w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Puszkina 31,
tel. 95-720-48-42
zbigniew.luczka@womgorz.edu.pl

Dyżur:  czwartek:       8.00 – 11.00

WOM Łokietka 23, pok. 22,tel. (95) 721-61-22

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji