Domagała Anna – doradca ds. edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Domagała
doradca ds. edukacji wczesnoszkolnej
miejsce pensum:

SP nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Paderewskiego 5
tel. 95-722-97-44
e-mai: anna.domagala@womgorz.edu.pl

Dyżur:  czwartek:       12.00 – 13.30

WOM Łokietka 23, pok. 24, tel. (95) 721-61-18

Dyżur:  poniedziałek:       9.00 – 10.30

SP nr 13 Paderewskiego 5,tel. (95) 722-97-44

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji