Publikacje w prasie i mediach elektronicznych nt. Biblioteki Pedagogicznej w 2021 roku

Publikacje w prasie i mediach elektronicznych nt. Biblioteki Pedagogicznej w 2021 roku

Anna Giniewska motywuje do czytania 

Giniewska A., Kacprzak  M : Edukacja zdalna.  Jak motywować do czytania. W: „Biblioteka w szkole” 2021, nr 3, s. 38-39

Maja Wilczewska w książce i czasopiśmie

Wilczewska M. : Dobrze jest odkryć w sobie bakacyla  poszukiwacza nowych form, materiałów, historii, rozm. przeprowadziła Monika Simonjetz, [w]: „Poradnik bibliotekarza”  2021, nr 2, s. 30-33 

Wilczewska M.: Magia słowa i obrazu – rola papierowego teatru Kmishibai w animacji czytelniczej, [w]: Mobilna biblioteka,  pod red. Mai Wojciechowskiej, Wydaw. Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2021, s. 224-237  

Przerwa na czytanie Ani Giniewskiej

Przerwa na czytanie w „Bibliotece w Szkole”  Giniewska A.: Hybrydowe czytanie na przerwie – podsumowanie akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie ”, W: Biblioteka w Szkole 2021, nr 02, s.16-17

Giniewska A.:  HYBRYDOWE CZYTANIE NA PRZERWIE – podsumowanie I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie” [ online] Elektroniczna Biblioteka  Pedagogiczna   [dostęp 26.01.2021] Dostępny w Internecie:
<http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=1&id_news=3069>
dodano 22.01.2021

Giniewska A.:  Hybrydowe czytanie na przerwie – podsumowanie I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie” szkołę [online] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  [dostęp 26.01.2021] Dostępny w Internecie:
<http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23110&prev=1>
dodano 25.01.2021

Giniewska A.: „Przerwa na czytanie. Otrzymaliśmy sprawozdanie z akcji Przerwa na czytanie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czytania”. [online] Biblioteki Szkolne online [dostęp 26.01.2021] Dostępny w Internecie:
<http://biblioteki-szkolne.blogspot.com/2021/01/przerwa-na-czytanie.html>
dodano 25.01.2021

Maja Wilczewska w Bibliotekarzu Gorzowskim

Wilczewska Maja: Historia zaklętych obrazów- kilka słów o tym, jak rodził się teatr kamishibai [online] Bibliotekarz Gorzowski [dostęp 12.01.2021] Dostępny w  Internecie: < https://www.wimbp.gorzow.pl/wp-content/uploads/2021/01/Bibliotekarz-Gorzowski-001.pdf>.


O nas w  Bibliotekarzu Lubuskim  

Ciepiela Hanna: Horror w bibliotece // Bibliotekarz Lubuski 2020, nr 2 (50) s. 78-83
Ciepiela Hanna: Horror w bibliotece [online] Bibliotekarz Lubuski [dostęp 12.01.2021] Dostępny w  Internecie:
<http://bibliotekarzlubuski.pl/images/stories/pedeefy/BL50-strona_po_stronie.pdf>.
Ciepiela Hanna: Biblioteka nocą //  Bibliotekarz Lubuski 2020, nr 2 (50) s. 88-89
Ciepiela Hanna: Biblioteka nocą [online] Bibliotekarz Lubuski [dostęp 12.01.2021] Dostępny w  Internecie: <http://bibliotekarzlubuski.pl/images/stories/pedeefy/BL50-strona_po_stronie.pdf>.

Wywiad z Anią Giniewską w Poradniku Bibliotekarza

Simonjetz M.: Kreatywność to moje drugie imię. Rozmowa z Anną Giniewską Bibliotekarzem Roku 2019 Województwa Lubuskiego, Poradnik Bibliotekarza  2020, nr 12, s.  28-30.

Nasza Ania Giniewska i jej flanelowe opowieści

Sendecka A.: Flanelowe opowieści – nowa metoda edukacyjna dla dzieci [online] TVP Gorzów [dostęp 18.01.2021] Dostępny w Internecie:<https://gorzow.tvp.pl/46747148/flanelowe-opowiesci-nowa-metoda-edukacyjna-dla-dzieci>.

Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna NAUCZYCIEL GEN-Z

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na konferencję organizowaną przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ: https://annajurewicz.pl/centrum-doskonalenia-nauczycieli/. Konferencja „NAUCZYCIEL GEN-Z” będzie inspiracją dla nauczycieli pracujących ze starszą młodzieżą. Chcemy

Więcej informacji