„Znana, bliska… Konopnicka” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego

„Znana, bliska… Konopnicka” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego

W związku z majową 180. rocznicą urodzin autorki „Roty” Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej. W uzasadnieniu wyboru wskazano, że pisarka „(…)Była najwybitniejszą reprezentantką nurtu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując język poetycki zaczerpnięty z historycznych i baśniowych motywów, inspirowany pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej i społecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze.(…)”.

Wpisując się w ogólnopolskie działania, upamiętniające wybitną Pisarkę oraz promujące jej dorobek twórczy, Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim organizuje konkurs plastyczno-literacki pt. „Znana, bliska…Konopnicka”. Konkurs – pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak oraz pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy – przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: (1)  dla uczniów z klas I-IV oraz (2) V-VIII. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej oraz promowanie czytelnictwa, inspirowanie uczniów do pracy twórczej, rozbudzanie kreatywności, rozwijanie zdolności plastycznych i literackich, a także kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji.

Szczegółowy Regulamin przedsięwzięcia oraz załączniki dotyczące zgłoszenia do konkursu i wykonania zadań konkursowych dostępne są poniżej.

Załączniki:

Regulamin konkursu [pobierz]

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzory papeterii

Załącznik nr 3 do Regulaminu – opis zadania dla klas V-VIII

Komplet dokumentów konkursowych do pobrania wraz z kolekcją materiałów „Maria Konopnicka – Patronka Roku 2022” udostępniono także na Wakelecie Biblioteki Pedagogicznej WOM.

Wakelet BP WOM: Maria Konopnicka – Patronka Roku 2022

Polecamy i serdecznie zapraszamy do udziału!

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji