XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej – nowy termin

XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej – nowy termin

Informujemy, że Polski Komitet Olimpijski (PKOl) zdecydował o przedłużeniu terminu XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej. Na prace organizatorzy czekają do 12 kwietnia.

Uczniowie z klas IV-VI (kategoria I konkursu) oraz VII -VIII (kategoria II konkursu) szkół podstawowych z całej Polski mogą napisać opowiadanie o objętości ok. 6 stron tekstu na jeden z poniższych tematów:

  • własne doświadczenie sportowe,
  • fabularyzacja losów znanych sportowców,
  • idea fair play i szacunku dla innych,
  •  radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
  • tradycja sportowa w rodzinie lub w środowisku rówieśniczym.

Do 12 kwietnia br. należy przesłać w wersji elektronicznej prace wraz z Kartą Zgłoszeniową. Oryginały Kart (wersje papierowe) należy przesłać pocztą/kurierem dostarczyć osobiście do PKOl do 26 kwietnia. 

Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie: https://olimpijski.pl/konkurs-na-opowiadania-olimpijskie-przedluzony-termin-2/

Źródło: olimpijski.pl

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji