XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem.

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem.

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem “POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”, organizowanym przez Szkołę Podstawowa nr 50 w Lublinie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – Centrum  Myśli Prymasa Wyszyńskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Propozycje tematu w trzech kategoriach:
• literackiej (np. wiersz, opowiadanie, rozprawka, wywiad, list, przemówienie),
• plastycznej (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, plakat – wyłącznie w technice grafiki komputerowej),
• słowno-muzycznej (piosenka).

Ważne daty:
• Termin nadsyłania prac – 27 marca 2023 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).
• Wyniki Konkursu – 5 maja 2023 r. (na stronie naszej szkoły).
• Uroczysta Gala podsumowująca oraz rozdanie nagród – 2 czerwca 2023 r.

Załączniki:

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=66

Źródło: SP nr 50 w Lublinie

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji