XIX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Gorzów 2020”

XIX Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Gorzów 2020”

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim  i Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne zapraszają do udziału w XIX Przeglądzie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Gorzów 2020”. Konkurs ma na celu popularyzację twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży w mieście i regionie.

Temat konkursu: „Kontrasty”

Celem konkursu jest ukazanie różnic, przeciwieństw lub przeciwstawnych elementów. Kontrast służy do podkreślenia i zaakcentowania wybranych elementów dzieła. Różnica między dwoma zestawianymi ze sobą przedmiotami lub zjawiskami dotycząca na przykład barwy, kształtu lub faktury. Zachęcamy fotografujących by pokazali nam kontrasty otaczającego nas świata, miejsc w których żyjemy, zwrócili uwagę na otaczający nas świat.

W przeglądzie przewidziane są dwie kategorie wiekowe:

– kategoria wiekowa do 15 lat – uczestnicy, którzy do końca 2020 roku nie ukończą 15 lat,
– młodzież powyżej 15 lat

Kalendarz konkursu:   

  • nadsyłanie prac do dnia 10.11.2020 r.
  • ocena  do 20.11.2020 r.
  • otwarcie wystawy nastąpi  w grudniu 2020 roku, w Małej Galerii  GTF, szczegóły oraz   ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.mdk.gorzow.pl

Regulamin i karta zgłoszenia [pobierz]

Bliższe informacje można uzyskać w Pracowni Fotograficznej MDK u pani Aleksandry Czarneckiej  tel. 95 7228575 od poniedziałku, do piątku w godzinach zajęć podanych na stronie www.mdk.gorzow.pl

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji