Trwa rekrutacja do Szkoły Równego Traktowania (SRT)

Trwa rekrutacja do Szkoły Równego Traktowania (SRT)

Informujemy, że trwa rekrutacja do Szkoły Równego Traktowania (SRT), ogólnopolskiego projektu antydyskryminacyjnego skierowanego do nauczycielek i nauczycieli. Celem przedsięwzięcia jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia.

Obecna, III edycja, będzie realizowana przez cały 2022 rok. 60 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski weźmie udział w warsztatach (stacjonarnych i online) o tematyce równościowej, psychoedukacyjnej oraz z zakresu radykalizacji postaw młodzieży. Następnie uczestniczki i uczestnicy przeprowadzą własny projekt antydyskryminacyjny w swojej placówce edukacyjnej lub społeczności lokalnej. Na koniec odbędzie się konferencja podsumowują III edycję SRT. Zostanie również wydana publikacja opisująca efekty projektu.

W programie przewidziano:

  • Dwa weekendowe szkolenia antydyskryminacyjne (w Warszawie lub okolicach).
  • Warsztaty psychoedukacyjne.
  • Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa społecznego.
  • 5 szkoleń antydyskryminacyjnych online.
  • Konferencję na temat dyskryminacji w szkołach.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Tutoring z doświadczonymi trenerami antydyskryminacyjnymi.
  • Realizację własnego projektu z zakresu praw człowieka.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Pokrywane są koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu podczas szkoleń stacjonarnych.

Kwestionariusze zgłoszeniowe należy składać do 5 stycznia 2022 r. mailowo na adres: agnieszka.bader-chudy@geremek.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa.

Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Projekt został sfinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanych z Funduszy EOG.

Szczegółowe informacje na stronie: https://geremek.pl/index.php?id=1159

Źródło: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji