Trwa rejestracja do Ekoprogramu „Ocalimy Świat”

Trwa rejestracja do Ekoprogramu „Ocalimy Świat”

Informujemy, że trwa rejestracja do Ekoprogramu z charakterem „Ocalimy Świat” (OŚ). Jest to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych.

Organizatorem Programu OŚ jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem merytorycznym – WWF Polska, a Partnerami strategicznymi: ING Bank Śląski SA oraz Visa.

Program OŚ jest skierowany do uczniów i edukatorów szkół podstawowych na wszystkich poziomach nauczania: w klasach I–III, IV–VI oraz VII–VIII. Może być też realizowany w bibliotekach i innych placówkach. Udział w programie jest nieodpłatny.

Wyjątkowość Program OŚ polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki (w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii) oraz społeczny.

Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych na temat problemów ekologicznych i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, odpowiedzialność czy mądrość) uczniowie przeprowadzą własne projekty proekologiczne na rzecz otoczenia i lokalnej społeczności. Do realizacji swoich działań i ich promocji będą mogli wykorzystać zaproponowane narzędzia cyfrowe.

Szczegółowe informacje na stronie: https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2021/11/OCALIMY-SWIAT_info-o-programie.pdf

Źródło: calapolskaczytadzieciom.pl

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji