Szkolenie online “Doradztwo zawodowe w świecie cyfryzacji”

Szkolenie online “Doradztwo zawodowe w świecie cyfryzacji”

Zachęcamy do udziału w szkoleniu online, które organizowane jest przez Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Szkolenie kierowane jest do doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystywania technologii IT w procesie doradczym.

Szkolenie prowadzone będzie na platformie ZOOM.

Cele szkolenia :                                               

1. Zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia procesu doradczego na odległość.
2. Zapoznanie uczestników z narzędziami IT wykorzystywanymi w pracy doradczej.
3. Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi trendami w doradztwie zawodowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w Internecie.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl).

 Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

 Początek rejestracji: 06.12.2021 r., zakończenie: 09.12.2021 r.

 Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

 – doradcy zawodowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach,
 – pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
 – pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 – pracownicy publicznych bibliotek pedagogicznych.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, w tym pierwszeństwo mają osoby pełniące funkcję doradcy zawodowego w systemie oświaty. Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłany drogą mailową link do udziału w webinarium,  w tym instrukcja logowania na platformę ZOOM.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 10.12.2021 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Przewidziana liczba uczestników szkolenia to minimum 100 osób.

Szczegółowe informacje na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6452

Źródło: ORE

Aktualności

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Wernisaż z nagrodami

Ponad 50 prac nadesłano na miejski konkurs plastyczny „Wiosenne tradycje”. W sobotę, 18 maja o godz. 12.00 podczas otwarcia wystawy w galerii „Na Mansardzie” laureaci

Więcej informacji