Szkolenie e-learningowe “Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”- edycja 3 organizowane przez ORE

Szkolenie e-learningowe “Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”- edycja 3 organizowane przez ORE

Zachęcamy do udziału w szkoleniu e-learningowym “Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”- edycja 3, które organizowane jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Adresatem szkolenia są: dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  2. Doskonalenie umiejętności opracowywania programu nauczania KKZ i KUZ.
  3. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania dla KKZ i KUZ.

Szkolenie odbywa się na platformie Moodle ORE.

Początek rejestracji: 20.01.2022 r., koniec rejestracji: 27.01.2022 r.

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6471?fbclid=IwAR0zYE8PD-6J31-yvaCnyHaOkFPpie2odtNBXwjD6O-wSMmNFhSASart-3M

Źródło: ORE

Aktualności

Jedenastu Wspaniałych

W środę 31 maja 2023 w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Zmagania trwały aż osiem miesięcy, ale zakończyły

Materiały dydaktyczne na temat praw dziecka

Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA przygotowało innowacyjne materiały dydaktyczne na temat praw dziecka. W ramach projektu „Dzieci znają swoje prawa” w Programie Aktywni Obywatele

Więcej informacji