Szkolenia z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2021 (egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny)

Szkolenia z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych w roku 2021 (egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny)

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, działając na podstawie § 14. ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (t.j.: DzU z 2020 r., poz. 1361) oraz § 40. ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (DzU z 2016 r., poz. 2223 ze zmianami), ogłasza terminy szkoleń wszystkich pp. Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych lub ich Zastępców w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych.

Tematem szkolenia będzie doskonalenie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w 2021 roku.

Szczegółowe informacje  i terminy szkoleń na stronie:  https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/harmonogram_szkolen_2021.pdf

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji