Przypominamy o spotkaniu stacjonarnym Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Przypominamy o spotkaniu stacjonarnym Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Pracownicy Pracowni Zarządzania Oświatą Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Państwem chcieliby wzmocnić znaczenie i działanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów/wicedyrektorów  szkół i placówek oświatowych. Reaktywowanie sieci jest odpowiedzią na potrzeby Państwa dyrektorów szkół i placówek, a głównym jej celem doskonalenie pracy poprzez wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami. 

Pierwsze spotkanie  przewidujemy w formie stacjonarnej  w WOM- ie w Gorzowie Wielkopolskim we wtorek 5 października 2021 r. o godz. 11.00. Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość podzielenia się uwagami,  problemami, jak również zostanie ustalony interesujący Państwa zakres tematów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.                  

Koordynatorzy: Dorota Janiszewska i Marek Piechowiak

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji