Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych
na Skype: „Podręczniki
w bibliotece szkolnej – okiem praktyka”

Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych
na Skype: „Podręczniki
w bibliotece szkolnej – okiem praktyka”

Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i placówek do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2020/2021. Spotkanie odbędzie się 11  czerwca  2021 r. (piątek) o godz. 12.00  na  Skype. Podczas spotkania „Podręczniki w bibliotece szkolnej – okiem praktyka” wystąpi Katarzyna Piskorz, nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnicy sieci będą mieli również okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi obrotu podręcznikami w bibliotece szkolnej.

Bibliotekarze zainteresowani spotkaniem muszą posiadać zainstalowanego Skype.
Wyszukacie nas pod nazwą użytkownika: BP WOM Gorzów Wielkopolski (zdjęcie profilowe: sowa).
Serdecznie zapraszamy.

Informacji udzielają koordynatorzy sieci – Monika Markowska, Magdalena Janas.
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl

Aktualności

Wizyta nauczycielek bibliotekarek ze Stargardu

W minioną sobotę Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim gościła nauczycielki bibliotekarki ze Stargardu. Grupie przewodniczyła Irena Zalewska – doradca metodyczny ds. bibliotek

Więcej informacji