Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych na Skype

Spotkanie sieci dla bibliotekarzy szkolnych na Skype

Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i placówek do udziału w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2020/2021. Pierwsze, organizacyjne spotkanie odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 12.00 na Skype.

Na spotkaniu wymienimy się doświadczeniami dot. funkcjonowania naszych bibliotek oraz ustalimy tematy, które uczestnicy sieci chcieliby zgłębić na kolejnych  sesjach.

Bibliotekarze zainteresowani spotkaniem muszą posiadać zainstalowanego Skype. Wyszukacie nas pod nazwą użytkownika:
BP WOM Gorzów Wielkopolski (zdjęcie profilowe: sowa).

Serdecznie zapraszamy.

Informacji udzielają koordynatorzy sieci – Monika Markowska, Magdalena Janas.
Kontakt: e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl, magdalena.janas@womgorz.edu.pl

Aktualności

„Nowe sposoby na lekturę” – szkolenie stacjonarne

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na szkolenie

Więcej informacji