Sexting i nagie zdjęcia w sieci – webinar Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Sexting i nagie zdjęcia w sieci – webinar Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej rozpoczyna się cykl działań poświęconych cyberbezpieczeństwu – „Bezpieczni w sieci z OSE”. Pierwsze spotkanie, dotyczyć będzie sextingu.

Spotkanie odbędzie się 17 marca, w środę o godz. 19.00, na Facebooku OSE –> dołącz do wydarzenia

Prowadzący spotkanie, dziennikarz i bloger Marcin Perfuński do rozmowy zaprosił psycholog Dorotę Mintę oraz Martynę Różycką, kierownik Zespołu Dyżurnet.pl w NASK. W trakcie spotkania eksperci porozmawiają o skali zjawiska, przyczynach podejmowania ryzykowanych zachowań w sieci, ale przede wszystkim o profilaktyce i radzeniu sobie z konsekwencjami sextingu.

Spotkaniu towarzyszyć będzie premiera nowej publikacji „Sexting i nagie zdjęcia w sieci. Poradnik dla nauczycieli” z nowej serii „Bezpieczni w sieci z OSE”.

Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wspófinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W ramach programu OSE prowadzone są także działania edukacyjno-informacyjne, promujące zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Źródło: https://www.facebook.com/events/416588192977507

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji