Rusza projekt Kreatywna Polska! 

Rusza projekt Kreatywna Polska! 

Informujemy, że rusza projekt Kreatywna Polska! Zespół badaczy z Instytutu Psychologii UWr oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pod kierownictwem dra hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr, zapraszają do udziału w nim nauczycieli i nauczycielki klas drugich szkół podstawowych.

Nadrzędne cele programu to rozwój kreatywności i wrażliwości kulturowej uczniów, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej. 

W ramach projektu, naukowcy zapraszają nauczycieli na szkolenie z zakresu psychopedagogiki twórczości oraz do realizacji treningu “Kompas Kreatywności” autorstwa Doroty Jankowskiej i Aleksandry Gajdy wśród swoich uczniów. 

Szczegółowe informacje na stronie: https://uwr.edu.pl/instytut-psychologii-wspiera-kreatywny-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy/

Formularz, za pomocą którego można się zgłaszać do programu dostępny jest pod linkiem:

https://forms.gle/Sm7jmBnBE2tvFZqNA

Program jest finansowany przez MEiN w ramach konkursu „Nauka dla Społeczeństwa”. Osoby zaangażowane w projekt to dr hab. Piotr Sorokowski, prof UWr, dr Aleksandra Gajda (APS Warszawa), dr Dorota Jankowska (APS Warszawa), prof. dr hab. Maciej Karwowski (UWr), Edyta Karwowska, Agata Groyecka-Bernard (UWr), dr Izabela Lebuda, prof. UWr., Aleksandra Zielińska (UWr), Jakub Jędrusiak (UWr) i Julia Szaran (UWr). 

Zachęcamy do udziału.

Źródło: Uniwersytet Wrocławski

Aktualności

Radosna wystawa

Ponad 50 prac z 8 placówek oświatowych nadesłano na Miejski Konkurs Plastyczny „Wiosenne tradycje”. Podczas wernisażu, który odbył się 18 maja 2024 roku w gorzowskiej

O naszej bibliotece w „Bibliotekarzu Lubuskim”

O tym, co dobrego dzieje się w naszej Bibliotece Pedagogicznej przeczytać można w najnowszym 57 numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką

Więcej informacji