“Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż” – konferencja

“Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż” – konferencja

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracodawców, doradców zawodowych, instytucji edukacji i rynku pracy oraz agencji doradztwa personalnego i wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

 Ta wyjątkowa inicjatywa ma na celu zrzeszenie wybitnych liderów rynku edukacji i pracy.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest promowanie kształcenia zawodowego – branżowego i technicznego, także wśród kadry pracującej z uczniami klas 8 szkół podstawowych stojącymi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami, stworzenie przestrzeni do owocnych dyskusji jak również nawiązywania relacji.

 Data: 5.10.2023 (czwartek)

 Czas: 10:00-13:00

 Miejsce: Sala konferencyjna w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

 Agenda konferencji:

 • Dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy.
 • Atrakcyjna nauka zawodu – staże i praktyki.
 • Podnoszenie kwalifikacji w kontekście idei uczenia się przez całe życie.
 • Znaczenie kompetencji miękkich w miejscu pracy.
 • Kształcenie zawodowe szyte na miarę potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

 Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 września 2023:

https://oferta.womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=knf&id=70

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

 Liczba miejsc ograniczona jest do 100. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczymy na Państwa udział w tej inspirującej konferencji. Razem możemy wpłynąć na przyszłość kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy.

Organizatorzy konferencji:

 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp.
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

 Partnerzy:

 • Grupa Gezet w Gorzowie Wlkp.
 • FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • EVET Krajowy Zespół Ekspertów ds. kształcenia i szkolenia zawodowego.

Patronat medialny:

 • Radio Gorzów

Aktualności

Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubuskiego do udziału w bezpłatnej konferencji metodycznej „Dotknij książki – poczuj siłę

Więcej informacji