Rekrutacja do projektu “Ekonomia społeczna dla szkół”

Rekrutacja do projektu “Ekonomia społeczna dla szkół”

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zaprasza  szkoły do udziału w projekcie „Ekonomia społeczna dla szkół”.  Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie w 35 szkołach ogólnokształcących oraz 15 technikach i szkołach branżowych.

Nadzór nad realizacją projektu prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zaproszenia do udziału w projekcie są skierowane bezpośrednio do szkół: wszystkich liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I st., funkcjonujących na terenie obszaru objętego projektem na podstawie ogólnodostępnych baz danych SIO.

W ramach testowania należy przeprowadzić zajęcia z młodzieżą wg. wypracowanych materiałów a także zachęcić młodzież do grania w internetową grę nt. ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na stronie: http://cpt.org.pl/rekrutacja-do-projektu-es-dla-szkol/

Źródło: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Aktualności

Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna

16 marca br. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym odbył  się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej, której organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. W zawodach wzięły udział Joanna

Więcej informacji