“Przedsiębiorczość na planszy” – bezpłatny pakiet dydaktyczny dla nauczycieli

“Przedsiębiorczość na planszy” – bezpłatny pakiet dydaktyczny dla nauczycieli

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej realizuje z Narodowym Bankiem Polskim projekt „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem projektu jest zwiększenie potencjału metodycznego nauczycieli w zakresie nauczania przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i udostępnienie do szerokiego wykorzystania gry planszowej, konspektów lekcji oraz przewodnika metodycznego z zakresu działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: https://www.skef.pl/projekty/projekt-gra-na-start-edukacja-przedsiebiorcza-mlodziezy-z-wykorzystaniem-planszowej-gry-edukacyjnej/

Źródło: SKEF

Aktualności

Ania bije rekordy

Anna Giniewska, nauczyciel bibliotekarz z gorzowskiej Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, otrzymała Wyróżnienie Specjalne w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w

Więcej informacji